Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2018

Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka vianiedonaprawienia niedonaprawienia

December 27 2017

Gdybym miał kiedyś napisać książkę o miłości, składałaby się ona z jednego zdania, którego sens miażdży mnie od środka: nigdy nie wiesz, który pocałunek będzie tym ostatnim.
— idź sobie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via48hrs 48hrs
Sponsored post
6112 bdaa
Reposted fromsilkydreams silkydreams vialoveproof loveproof
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viadreamadream dreamadream
Uważaj, których strun
Nieopatrznie duszą dotykasz.

Niektóre z nich mogą już nigdy
Nie chcieć przestać brzmieć.
— Maciej Wierszycki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafrytkatosia frytkatosia
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaTiffanys Tiffanys
Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
7146 29b6
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viaszydera szydera

September 01 2017

2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viapuremindx puremindx
7483 0af2
Reposted fromsoSad soSad vialegilimencja legilimencja
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapotrzask potrzask
4879 a20d 500

violent-darts:

chandri:

theinturnetexplorer:

imageimageimageimageimageimageimageimageimage

RIP Beautiful Prince.

WTF TORONTO

No this is totally normal for Toronto.

9765 4a51 500

firewhisky:

September 1, 2017

4376 c75d
Reposted fromfragles fragles viaschaaf schaaf

August 31 2017

7964 b590 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspes spes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...